Giới thiệu về trường

       Năm học 2017-2018, nhà trường được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, CSVC, trang thiết bị đồ dùng dạy học thường xuyên được bổ sung nâng cấp. Đặc biệt là công tác xã hội hóa giáo dục, nhà trường đã được tổ chức KFHI, ngân hàng WOORIBANHK Hàn Quốc tài trợ cho sửa chữa cơ sở vật chất và làm hệ thống mái vòm trị giá hơn 1 tỷ đồng. Chất lượng đội ngũ được nâng lên rõ rệt: Thể hiện ở kết quả các hoạt động hội giảng, thi GVDG cấp trường. Đặc biệt trong năm học này số GVDG cấp thành phố đạt vòng thi năng lực chu kỳ 2017-2019 là 18 đồng chí đạt 90%, trình độ trên chuẩn đạt 95,6%, chính vì vậy chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường được nâng lên rõ rệt cụ thê: Tỷ lệ trẻ nhà trẻ và mẫu giáo ra lớp vượt chỉ tiêu kế hoạch giao; Tỷ lệ suy dinh dưỡng cuối năm giảm so với đầu năm từ 3.3- 5.1%. Phối hợp với y tế phường tổ chức khám sức khỏe cho trẻ đạt kết quả tốt;

         Nhà trường giữ vững Danh hiệu thi đua tập thể LĐTT, đ­ược công nhận lại trường chuẩn quốc gia mức độ 2, đ­ược UBND thành phố tặng Giấy khen. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục đạt Cấp độ 3. Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; Công đoàn liên tục đạt vững mạnh xuất sắc; Đoàn thanh niên đạt vững mạnh...Bằng sự đoàn kết, nỗ lực vượt khó, nhà trường luôn xác định vị trí, uy tín của mình là chất lượng dạy và học.

        Năm học 2018-2019 này, nhà trường có tổng số 31 CBGV&NV, với tổng số học sinh hơn 400 cháu/14 lớp mẫu giáo. Nhà trường xác định rõ nhiệm vu, phương hướng cuả năm học này như sau: 

      1.Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua trong nhà trường, đặc biệt là phong trào thi đua" Xây dựng trường mầm non an toàn, thân thiện; cô đổi mới, sáng tạo, trẻ tích cực hoạt động" .

      2. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý nâng cao hiệu quả giáo dục. Tăng cường các giải pháp đồng bộ, thiết thực, phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ, duy trì và khẳng định chất lượng của nhà trường. Tăng cường các biện pháp quản lý các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập trên địa bàn phường.

     3. Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN, tăng cường các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên để đổi mới các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”; Tăng cường các hoạt động vui chơi, trải nghiệm khám phá cho trẻ phù hợp với từng độ tuổi.

     4. Huy động trẻ nhà trẻ trong độ tuổi ra lớp phấn đấu đạt tỷ lệ 50%; Mẫu giáo trong độ tuổi ra lớp đạt trên 90%. Riêng trẻ mẫu giáo 5 tuổi đạt tỷ lệ 100%

     5. Tiếp tục củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Thực hiện rà soát trẻ thuộc diện được  hỗ trợ ăn trưa, học phí, chi phí học tập theo đúng quy định và không để sót đối tượng.

     6. Triển khai có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường. Thực hiện tốt các quy định về quản lý tài chính, tài sản, thực hiện nghiêm túc “3 công khai” trong nhà trường. Thực hiện tốt việc  thu, quản lý và sử dụng các khoản thu trong nhà trường đảm bảo theo đúng hướng dẫn và quy định của các cấp.

      Tập thể CBGV&NV nhà trường luôn cố gắng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.